Sosiaalinen media

Sosiaalisen median ympäristö kehittyy ja muuttuu koko ajan valtavalla nopeudella. Facebook, Instagram. LinkedIn, TikTok. Pinterest, YouTube, Twitter, Whatsapp, Snapchat - mediat muuttuvat ja uudistuvat, lisäksi uusia alustoja ilmaantuu markkinoille tiuhaa tahtia.

Sosiaalisissa medioissa on mahdollista toimia ja näkyä orgaanisesti sekä maksetulla mainonnalla. Suurin osa internetissä olevien kotisivujen liikenteestä ohjautuu sosiaalisen median kautta. Tämän vuoksi on tärkeätä tavoittaa mahdollisimman suuri joukko oikeata kohderyhmää esim. Facebookissa. Kiinnostava sisältö / mainos huomataan ja saa aikaan liikennettä yrityksesi kotisivuille.

Tuotamme yrityksesi orgaanisen sekä maksetun mainonnan sisällön sosiaaliseen mediaan. Tuotannon sisältö on yleensä kuvaa ja videota sekä asiaan kuuluvaa tekstisisältöä. Tuotannon sisältö räätälöidään jokaisen yrityksen tarpeiden ja resurssien mukaisesti oikean kokoiseksi.

Tarvitsetko sisältöä someen?Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Jutellaan tarpeistanne lisää

Slide PETRI LAMMINHEIMO 040 631 2876 Slide AKI VÄKEVÄ 040 744 0970

OTA YHTEYTTÄ


hommat
Palvelut
Yhteys