Tavoitteiden ja mittarien asettaminen

Tavoitteiden seuranta ilman mittareita ja mittaamista on lähes mahdotonta, tai ainakin erittäin aikaa vievää ja työlästä.  Markkinoinnin tehoja ja toimivuutta voidaan mitata seuraamalla myyntiin liittyviä mittareita: Tarjouspyyntöjen, liidien ja kauppojen määrää.

Asiakkuuteen liittyviä mittareita ovat: Asiakastyytyväisyys, sitoutuneisuus ja valmius suositteluun.

Brändiin liittyviä mitattavia asioita ovat: Asiakaskokemus, mielikuva, näkyvyys ja tunnettuus.

Tarvitsetko apua?Ota yhteyttä
Ota yhteyttä
Jutellaan tarpeistanne lisää

OTA YHTEYTTÄ


hommat
Palvelut
Yhteys