Kotisivujen suunnittelu

Vanhojen kotisivujen päivitys, vai kokonaan uudet sivut?

Kotisivuprojekti kannattaa aina aloittaa tavoitteiden määrittelystä: Mitä kotisivuilla on tarkoitus saada aikaan? Yleisimmin kotisivut toimivat yrityksen, tuotteen tai palvelun käyntikorttina, joka on asiakkaiden tavoitettavissa kellon ympäri. Sivut myös mahdollistavat kävijälle helpon ja nopean tavan ottaa yhteyttä.

Selkeä tavoite helpottaa myös kotisivuprojektin toteutusta ja työmäärän arviointia.

Verkkopalvelun uudistus on myös mahdollisuus uudistaa markkinointia

Uudistuksen yhteydessä on syytä huomioida ja toteuttaa sivuston sisältöä hakukoneoptimoinnin ja digimarkkinoinnin sekä analytiikan näkökulmista. 
Nettisivujen suunnittelu

Tutustu verkkosivujen uudistamis­prosessin vaiheisiin

 • 1. Verkkopalvelun uudistamisen tarpeen kartoitus

  Mieti mikä on verkkopalvelun päätavoite: Onko asiakas kenties tarkoitus ohjata ostoksille vai haluatko lisää liidejä ja yhteydenottoja verkkosivujen kautta?

  Uudistetaanko sivut vai tarvitsetko kokonaan uudet verkkosivut? Onko ylläpito hankalaa vai onko mielessä brändin ehostus?

 • 2. Verkkopalvelun alusta, sisällöt ja toiminnallisuudet

  On hyvä tuoda esiin toive valittavasta alustasta (esim WordPress tai Drupal) kehitettävälle palvelulle.
  Sisältöä tarjoavia toiminnallisuuksia voivat olla esimerkiksi blogi, tapahtumakalenteri sekä asiakaspalvelua parantavia toiminnallisuuksia kuten yhteydenottolomake, tai chat-ominaisuus.
  Lisäksi on erittäin tärkeää selvittää tarvitaanko palveluun integraatioita, eli tiedon jakamista verkkopalvelun ulkopuolisen järjestelmän kanssa.

 • 3. Verkkopalvelun suunnittelu

  Tarjousvaiheessa on hyvä myös käydä läpi graafisen suunnittelun tarpeet ja onko suunnitteluun olemassa jo ohjeistus. Saavutettavuusvaatimukset on myös osattava ottaa huomioon. Kaikki tämä vaikuttaa suunnitteluun tarvittavaan aikaan ja siten myös hinnoitteluun.

 • 4. Budjetti

  Budjetin selkeä määrittely auttaa laatimaan tarjouksen sen mukaisesti mitä kyseisellä summalla on mahdollista toteuttaa. Kartoitusvaiheessa on helppo ottaa kantaa siihen, mihin budjetti tulee riittämään. Ei kannata lähteä turhaan hahmottelemaan liian isoa kokonaisuutta, ellei rahaa sellaisen toteuttamiseen ole olemassa.

 • 5. Aikataulu

  Aikataulu on toki monen tekijän summa, mutta alustavan aikataulun määritys jo kartoitusvaiheessa antaa palveluntarjoajalle tärkeät raamit toimia asiakkaan odotuksiin nähden.

  Usein verkkopalveluiden uudistukset vievät useamman kuukauden aikaa. Siksi on tärkeää, että odotukset ovat realistiset.

 • 6. Sivuston jatkokehitys

  Tarjouspyynnössä ja kartoitusvaiheessa kannattaa myös ilmaista tarve sivuston tekniselle ylläpidolle sekä halukkuus palvelun jatkokehitykselle.  

  Tulevaisuuden tarve voi olla esimerkiksi verkkokaupan perustaminen verkkopalvelun oheen. Tällaisista suunnitelmista kannattaa mainita jo tarjouspyynnössä.

 • 7. Erityistoiveet sekä päätöksenteko

  Jo alkuun on hyvä hahmottaa, mitkä asiat ovat ensisijaisen tärkeitä hankkeessa sekä yhteistyö mallissa. Tässä kohdassa on hyvä mainita toiveet yhteydenpidolle, työpajojen käytölle ja muille projektin mahdollisille seikoille. Päätöksentekokriteerit on myös hyvä olla määriteltynä.

  Mikäli ajatuksena on kilpailuttaa verkkopalvelun tuotanto, tunnistaa onnistuneen verkkopalvelu kilpailutuksen siitä, että tarjoukset ovat kaikki vertailukelpoisia keskenään. Kaikki palveluntarjoajat ovat toimineet tällöin samojen raamien sisällä.

Ylpeästi yhteistyössä

Image
Image
Image
Image

OTA YHTEYTTÄ


hommat
Palvelut
Yhteys