Rolan

adminAkin hommat, Marcuksen hommat, Petrin hommat, Rolan

Rolan on 2010 perustettu yritys. Toiminta oli tuolloin autotalkkari-palveluiden tuottamiseen erikoistunutta. Muutaman vuoden autotalkkari-palveluiden tuottamisen jälkeen yrittäjien kiinnostus nykyaikaisia liikkumisratkaisuja kohtaan heräsi. Tästä alkoi Madimix:n ja Rolanin yhteistyö sekä kumppanuus.

Madmix on rakentanut yhteistyön aluksi Rolanille uuden ilmeen sekä graafisen ohjeistuksen. Kotisivut ja koko markkinoinnin strategia rakennettiin uuden toimialan, viisaan liikkumisen palveluiden tuottamisen ympärille. Suunnitelmaan kuuluivat digitaalisten alustojen haltuunotto tavoitteena saavuttaa tunnettavuus sekä viisaan liikkumisen yrtitys- että käyttäjäsegmenttien keskuudessa.

Yhteistyön runko rakennettiin aloituspalavereissa, joissa määriteltiin tavoitteet, kohderyhmät sekä markkinointiin budjetoitavat investoinnit ensimmäisen kumppanuusvuoden aikana. Tavoitteet rakentuivat tunnettuuden lisäämisen sekä Rolanin aseman vahvistamisen ympärille. Mukaan haasteisiin otettiin myös kasvun mukanaan tuomat rekry-haasteet.

Madmix on suunnittellut ja toteuttanut Rolanin markkinoinnin kokonaisvaltaisesti. Ilmeen ja kotisivujen lisäksi on tehty eri haasteisiin vastaavia videoita, joiden alustoina ovat olleet yrityksen omat kotisivut ja sosiaalisen median kanavat. Digitaalinen markkinointi on keskitetty Facebookin sekä Googlen alustoille.

Facebookin maksulliset mainokset sisältävät sekä liikkuvaa- että stillkuvaa. Kaikki maksettujen mainosten sisältö tuotetaan Madmixin oman henkilöstön toimesta. Google Ads on valjastettu kysynnän hakuihin vastaamaan. Haasteita Rolanin markkinoinnissa on sekä alueellisesti että koko Suomen kattavasti.

Digitaalisilla alustoilla on saatu erinomaisia tuloksia palvelu-, rekry- sekä brändimarkkinoinnin saroilla.

Muutaman vuoden aikana on rakennettu Rolanin toimintaa ja suuntaa kuvaavia videosisältöjä mm. videoanimaatio Rolanin toimintaa kuvaavasta hissipuheesta. Viimeisimpänä uudistuksena on kotisivuille lisätty sijoittajia puhutteleva sisältökokonaisuus.