Markkinoinnin Suunnittelu: Rolan

adminAkin hommat, Markkinoinnin Suunnittelut, Petrin hommat

Madmix on rakentanut yhteistyön aluksi Rolanille uuden ilmeen sekä graafisen ohjeistuksen. Kotisivut ja koko markkinoinnin strategia rakennettiin uuden toimialan, viisan liikkumisen palveluiden tuottamisen ympärille. Suunnitelmaan kuuluivat digitaalisten alustojen haltuunotto tavoitteena saavuttaa tunnettuus sekä viisaan liikkumisen yritys- että käyttäjäsegmenttien keskuudessa.

Yhteistyön runko rakennettiin aloituspalavereissa, joissa määriteltiin tavoitteet, kohderyhmät sekä markkinointiin budjetoitavat investoinnit ensimmäisen kumppanuusvuoden aikana. Tavoitteet rakentuivat tunnettuuden lisäämisen sekä Rolanin aseman vahvistamisen ympärille. Mukaan haasteisiin otettiin myös kasvun mukanaan tuomat rekry-haasteet.

Madmix on suunnittellut ja toteuttanut Rolanin markkinoinnin kokonaisvaltaisesti. Ilmeen ja kotisivujen lisäksi on tehty eri haasteisiin vastaavia videoita, joiden alustoina ovat olleet yrityksen omat kotisivut ja sosiaalisen median kanavat.

Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen sekä kumppanuus jatkuvat ja onnistumisia arvioidaan kuukausittain yhdessä asiakkaan kanssa.