Koumet

adminAkin hommat, Joonan hommat, Koumet, Marcuksen hommat, Markkinoinnin Suunnittelut, Petrin hommat

Koumetin tavoitteena oli laajentaa toimintaa yksityisten metsänomistajien markkinoille.

Haasteena tavoittaa omistajat, jotka eivät itse hoida aktiivisesti metsää tai ovat esimeriksi perineet palstan.

Ratkaisuna markkinointisuunnitelma, jossa alustoina Facebook ja Instagram sekä GoogleAds. Digitaalisilla alustoilla kohderyhmät rakennettiin alueellisesti yrityksen toiminta-aluetta tukeviksi. Sisältöinä on käytetty kuvia, tekstiä ja videoita.

Yhteistyön aluksi uudistettiin myös Koumetin kotisivut. Fokus sivujen uudistuksessa oli visuaalisessa viestissä, sivujen helppokäyttöisyydessä sekä sisällön yhteensopivuus olemassa olevan tavoitteen kanssa. Lisäksi sivuston rakennuksessa huomioitiin sen toimivuus digitaalisen markkinoinnin näkökulmasta.

Koumet on saanut yhteistyön aikana kasvatettua asiakaskontaktien määriä vuositasolla monikymmen-kertaisiksi, lisäksi yrityksen tunnettuus sen toiminta-alueilla on kasvanut. Näkyvyys ja kampanjointi on suunnitteltu vuositasolla tukemaan metsänhoidon sesonkeja sekä hiljaisempia aikoja kysynnän ja metsänhoidon näkökulmasta.

Markkinoinnin onnistumisen perustana ovat olleet suunnitelmallisuus, pitkäjänteinen tekeminen ja kohderyhmää puhuttelevan sisällöntuotannon tekeminen sekä tehokkaiden medioiden toimiva yhdistelmä toteutuksissa.