Ekoeriste

adminEkoeriste kumppanuus

Yhteistyö Madmixin ja Ekoeristeen välillä aloitettiin yhteisellä palaverilla, jossa kartoitettiin nykytila ja tavoitteet tulevaisuudessa. Aloituksen yhteydessä analysoitiin kilpailijakenttä sekä laadittiin suunnitelma lähi- ja pidemmälle tulevaisuuteen. Samalla rakennettiin realistinen budjetti markkinoinnin toteuttamiseksi. Madmixin asiantuntijuus medioista ja niiden toimivuudesta yhdistettynä Ekoeristeen hyvin rakennettuun palvelutuotteeseen loivat hyvän pohjan yhteistyölle. Yhteistyötä on tehty suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti myös haasteet ymmärtäen. Tärkeänä perustana vuosittaiselle tekemiselle on markkinoinnin vuosikello, joka on rakennettu Ekoeristeen myyntitavoitteita tukevaksi.

Madmix on toteuttanut Ekoeristeelle kotisivut, jotka rakennettiin digimarkkinointia tukevaksi. Sivustolle on tehty asiaankuuluva optimointi ja markkinoinnin välineinä on käytetty sosiaalisen median alustoja, ulkomainontaa, sekä paikallista tv-mainontaa. Googlen hakukone ja -sana mainonta on rakennettu palvelemaan kysyntää. Sosiaalisen median markkinointi on perustunut ostettuun mainontaan, johon Madmix on tuottanut teksti- ja kuvasisällöt. Myös videotuotanto on kuulunut sisällön tuotantoon osana mainontaa.

Printin sekä ulkomainonnan hyödyntämisessä on tärkeässä roolissa ollut Madmixin tarjoama graafisen suunnittelun osaaminen. Samaa palveluosaamista käytettin myös Ekoeristeen Harri-Harakka videospotissa, jota on käytetty myös elokuvateatterien mainospaikoilla ennen elokuvan alkamista.